Kortere ventetid for pasienter

Ventetiden for pasienter ved norske sykehus blir stadig kortere, og nå ligger den på 14 dager.

 
sus stort  
STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS: Blant annet ved SUS slipper du nå å vente like lenge for å få medisinsk hjelp. FOTO: Sus' hjemmesider  
   
Av: Magnhild Mostad
 
Nye tall fra Helsedirektoratet viser at ventetiden for pasienter har gått ned med 14 dager siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten, melder Aftenbladet. I fjor ble den redusert med ni dager.  

Skyldes fantastisk innsats

 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at det er et viktig mål for dem å gjøre ventetiden så kort som mulig.

- De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sier Høie.

Regjeringen har hatt som mål å kutte ventetiden til under 65 dager, og i fjor var den gjennomsnittlige ventetiden på 60 dager.
 

Dårligst ut i Europa

 
Selv om ventetiden har gått betraktelig ned, kommer Norge likevel dårligst ut i Europa når det kommer til ventetider og tilgjengelighet i helsetjenesten. Vi kommer særlig dårlig ut på "direkte tilgang til spesialist" og "store elektive operasjoner 90 dager".  
   
   
   
Du er her: Home Joomla 2.5 Kortere ventetid for pasienter