Medhold i Stavanger tingrett

Løgnaslaget stor riktig

Merete Hodne fikk ikke medhold i retten. Løgnaslaget kan altså fortsette å bruke betegnelsen "nazifrisør" i forestillingen Løgnasevangeliet.

 
Løgnaslaget tannkost stort  
LØGNASLAGET: Slik møtte medlemmene i Løgnaslaget i retten onsdag. Foto: Michael Simonsen  
   
Av: Michael Simonsen, Anders Boine Verstad og Andreas Bechensten
 
   

Dommen falt fredag.

 
   

Ikke greit å bli kalt "nazi"

 

Advokat til Merete Hodne, Linda Ellefsen Eide, sier i en kommentar til utsnitt.net at

- Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet. Godt at retten konstanterer at det i Norge fortsatt i 2017 ikke er greit å kalle en privatperson "Nazi".

Etter rettsmøtet har vi diskutert og kommet fram til at sikringsgrunnen ikke var sannsynliggjort - så dette kom ikke som noen overraskelse.
Saksomkostningsspørsmålet er korrekt vurdert.

Hodne er fornøyd - og føler at den kollektive mobbingen av henne som person nå må få en stopp.

Hodne sa i retten onsdag at hun kanskje ville stenge frisørsalongen hvis hun ikke fikk medhold og ble kvitt stempelet hun mener Løgnaslaget har satt på henne. Hun sa også at hun kan godta å bli kalt forskjellige nedverdigende uttrykk, men ville ikke finne seg i ordet "nazifrisør".

- Det går utover min nærmeste familie, barn og foreldre. Kunder skjemmes av å komme til salongen, sa Hodne i retten onsdag.

Ble ikke overrasket

Ola Johan Settem Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i UiS mener at dette var en spesiell type avgjørelse og at det ikke skal mye til for å få medhold ovenfor ytringer og at Merete Hodne hadde ikke nok grunnlag for å kunne få en forføyning.

- Jeg ble ikke overrasket over at retten kom til den beslutningen de gjorde. Denne frisøren hadde bedt om en midlertidig forføyning mot Løgnaslaget, sier Ola Johan Settem Førsteamanuensis, Handelshøgskolen Uis

Settem mener at det ville ha satt en lav terskel for forhåndssensur mot ytringer og det er det som skjer når noen ber om en forføyning og at den skal forhåndssensurer ytringer.

- Men samtidig så er det viktig å skille mellom det som denne saken handler om altså forhåndssensur mot ytringer og en erstatnings søksmål. Det har denne frisøren full mulighet til, så det er ikke sikkert at saken er over, sier Ola Johan Settem Førsteamanuensis, Handelshøgskolen UiS.

 

Tv Symbol Se hele tv-innslaget her: https://vimeo.com/208092636#t=46s

 
   

Må betale

 

Løgnaslaget må betale saksomkostninger.

Per Inge Torkelsen sier til Stavanger Aftenblad at han synes det er urettferdig at de må betale saksomkostningene. Torkelsen, som utgjør én tredel av revygruppen sier til Stavanger Aftenblad at utfallet ikke var uforventet. Revygruppen blir mest sannsynlig å anke delen om at de må betale saksomkostningene for begge parter i saken.

I kjennelsen står det at, sitatstart: Beskyldningene i herværende sak som peker til at Hodne er en «nazifrisør» - er nok slit retter ser det, mer en verdivurdering, selv om det også inneholder elementer av faktisk karakter, sitatslutt.

 
Du er her: Home Nyheter Medhold i Stavanger tingrett