Overførte betydelig mindre til Oljefondet

petoroliten

Petoro la i går frem tall for 2016 som viser at det ble overført 28 milliarder kroner mindre til staten enn året før.

 
petorostor  
Presenterte tall: Administrerende direktør, Grethe K. Moen, i deres lokaler i går. Foto: Rebecca Lind  
   
Av: Sondre Sundfør, Morten Knudsen og Christian Gran Svenningsen
 
   

Petoro er Statens forvalter av direkte økonomisk engasjement (SDØE) på norsk sokkel. I 2015 overførte de 94 milliarder til staten - i år ble overføringen minsket til 66 milliarder. Årsaken til nedgangen er i følge Moen lavere produksjon på norsk sokkel, samt lavere gasspriser.

- Vi er opptatt av å overføre så mye som mulig til staten. Det kan vi gjøre på to måter; øke inntekter og senke kostnadene. hvis vi skal øke inntekter må vi produsere mer, oljeprisen kan vi ikke gjøre noe med. Når det gjelder kostnadene, så må det jobbes med effektiviteten på feltene, noe som kan få de ned, sier direktøren.

 
   

 Ser lyst på fremtiden

 

Tross nedgangen vi har sett de siste årene, er ikke Moen bare negativ om fremtiden, men sier den er usikker. Hun mener det handler om å være tilpasnings- og konkurransedyktige i forhold til dagens oljepris. Det handler om å tåle svingningene som kommer.

- Vi tror at med de fordelene og infrastrukturen vi har i Norge, kombinert med alt vi har investert i på sokkelen, fortsetter å være flink og effektive, så kan vi ha en lang og god fremtid for oljeindustrien i Norge, sier Moen.

 
   

Genererer enorme verdier

Siden Petoros oppstart i 2001 har de generert en kontantstrøm på nærmere 1700 milliarder kroner, noe som tilsvarer nesten åtte hele statsbdsjetter. For at disse strømmene skal vedvare, er det viktig med kostnadskutt, og Moen viser til at borekostnadene må halveres.

- Hvis du ikke får ned borekostnadene, er det færre brønner som blir lønnsomme på de modne feltene. Det betyr noe for fremtiden på norsk sokkel, sier Moen til Dagens Næringsliv.

 
Brødtekst  
Du er her: Home Nyheter Overførte betydelig mindre til Oljefondet